คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
School of Tourism Development, Maejo University

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ บิดาของ อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา
[30.11.66] คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร รองคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมทั้งบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ คุณพ่อไพบูลย์ ลีละพัฒนา บิดาของ อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งศพสวดบำเพ็ญกุศล ณ ศาลา 6 วัดลัฏฐิวัน(พระนอนขอนตาล) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำหนดการณาปนกิจศพ ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น. #MJU#TDS#TDSMJU#TD #TourismDevelopment #มหาวิทยาลัยแม่โจ้#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว #ท่องเที่ยวแม่โจ้
30 พฤศจิกายน 2566
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในโครงการวันแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมป์
[03.11.66] คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในโครงการวันแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมป์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนผู้สนใจ ให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกในการประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อต่อไป ดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ที่ www.tourism.mju.ac.th สมัครเรียนได้ที่ https://admissions.mju.ac.th #มหาวิทยาลัยแม่โจ้#MJU #ToBiz#TDS#TDSMJU#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว#ท่องเที่ยวแม่โจ้#การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ#พัฒนาการท่องเที่ยวแม่โจ้ #tourismdevelopment
3 พฤศจิกายน 2566
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
[28.09.66] คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 นำโดย อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมทั้งคุณนวนจันทร์ ทองมา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมเป็นเกียรติ ในงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์แม่โจ้” พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้#MJU#TDS#TDSMJU#TD#TourismDevelopment#มหาวิทยาลัยแม่โจ้#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว#ท่องเที่ยวแม่โจ้#พัฒนาการท่องเที่ยวแม่โจ้#พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
28 กันยายน 2566
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการฝึกอบรมด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2)
22 กันยายน 2566 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการฝึกอบรมด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) ภายใต้โครงการยกระดับ ฐานปฏิบัติการทางการศึกษาด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Innovation Platform) บนฐานทุนภูมิปัญญาและฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว และอาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะวิทยากร และนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ณ ห้องบรรยาย 427 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ในการนี้ คณะได้รับเกียรติจาก คุณอิ่มหทัย กันจินะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การพัฒนา ท้องถิ่นด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์” มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐานขององค์ความรู้ ต้นทุนของอุตสาหกรรม เมือง เศรษฐกิจ และ ย่านสร้างสรรค์ การขับเคลื่อน ทรัพย์สินทางปัญญา พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ การสั่งสมองค์ความรู้ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม อาทิ Case Study ย่านสร้างสรรค์เชียงใหม่ (Chiang Mai Creative City) ปี 2022 ตลอดจนการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย พร้อมด้วย คุณศุภชัย ใส่แปง และคุณสิราภรณ์ วิพันธุ์ศาสตร์ ผู้ก่อตั้ง Flowers You Can Eat ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเป็นผู้ประกอบการบนฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์: กรณีศึกษา Flowers You Can Eat” มีเนื้อหาสำคัญเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา อาทิ จุดเริ่มต้นในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาต่อยอดธุรกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งมีกิจกรรม workshop ให้นักศึกษาได้ทดลองการออกแบบ Products จากดอกไม้ชนิดต่าง ๆ บนฐานทุนเดิมให้เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้น และเป็นจุดเด่นของธุรกิจ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม นักศึกษาผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับความรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้แทนองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จของจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต #MJU#TDS#TDSMJU#TourismDevelopment#TIPTDSMJU #มหาวิทยาลัยแม่โจ้#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว#ท่องเที่ยวแม่โจ้
26 กันยายน 2566
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในกิจกรรมวันเปิดโลกการศึกษาและอาชีพ ณ โรงเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
[25.09.66] คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในกิจกรรมวันเปิดโลกการศึกษาและอาชีพ ณ โรงเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนผู้สนใจ ให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกในการประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อต่อไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio สมัคร Online และชำระค่าสมัคร : 1 - 30 กันยายน 2566 ดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ที่ www.tourism.mju.ac.th สมัครเรียนได้ที่ https://admissions.mju.ac.th #dek67 #มหาวิทยาลัยแม่โจ้#MJU #ToBiz#TDS#TDSMJU#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว#ท่องเที่ยวแม่โจ้#การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ#พัฒนาการท่องเที่ยวแม่โจ้ #tourismdevelopment
26 กันยายน 2566
ขอขอบคุณวิทยากรพิเศษให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
4 พฤศจิกายน 2563 ขอขอบคุณพี่ๆ วิทยากร #ศิษย์เก่า#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว#TDS (ต่อเนื่อง 2 ปี) #TDS2yesr#MJU ทั้ง 2 ท่านพี่อ๊อฟ คุณวศิน? คุณใจดี (แม่โจ้ 75) ตำแหน่งวิทยากรแผนงานนำนักเรียนฯ? ฝ่ายการศึกษา #สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์พี่แนน คุณธันยมัย ไชยรินทร์ (แม่โจ้ 81) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจเเละหารายได้ งานดูแลลูกค้าหน่วยงานภาคี MOU #อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์พร้อมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับงานบริการการท่องเที่ยว "โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อบันไดอาชีพและการทำงานด้านการบริการการท่องเที่ยว" ในหัวข้อ "Value of Service" กับน้องๆ นักศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง 2 ปี) ชั้นปี 1 เป็นกิจกรรมในรายวิชา #พท240 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดย อ. อรุณโรจน์ พวงสุวรรณและขอขอบคุณคณะวิทยากรจากฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกท่าน ณ โอกาสนี้
10 พฤศจิกายน 2563
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับการประเมินประกันคุณภาพระดับคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2562
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับการประเมินประกันคุณภาพระดับคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ประธานกรรมการ, ผศ.ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์, ผศ.โสภณ  ฟองเพชร เป็นกรรมการ โดยมีการประเมินประกันคุณภาพระดับคณะ ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสุวรรวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 สิงหาคม 2563