คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
School of Tourism Development, Maejo University
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ บิดาของ อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา
[30.11.66] คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร รองคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมทั้งบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ คุณพ่อไพบูลย์ ลีละพัฒนา บิดาของ อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งศพสวดบำเพ็ญกุศล ณ ศาลา 6 วัดลัฏฐิวัน(พระนอนขอนตาล) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำหนดการณาปนกิจศพ ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น. #MJU#TDS#TDSMJU#TD #TourismDevelopment #มหาวิทยาลัยแม่โจ้#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว #ท่องเที่ยวแม่โจ้
30 พฤศจิกายน 2566     |      22
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในโครงการวันแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมป์
[03.11.66] คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในโครงการวันแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมป์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนผู้สนใจ ให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกในการประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อต่อไป ดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ที่ www.tourism.mju.ac.th สมัครเรียนได้ที่ https://admissions.mju.ac.th #มหาวิทยาลัยแม่โจ้#MJU #ToBiz#TDS#TDSMJU#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว#ท่องเที่ยวแม่โจ้#การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ#พัฒนาการท่องเที่ยวแม่โจ้ #tourismdevelopment
3 พฤศจิกายน 2566     |      113
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
[28.09.66] คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 นำโดย อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมทั้งคุณนวนจันทร์ ทองมา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมเป็นเกียรติ ในงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์แม่โจ้” พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้#MJU#TDS#TDSMJU#TD#TourismDevelopment#มหาวิทยาลัยแม่โจ้#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว#ท่องเที่ยวแม่โจ้#พัฒนาการท่องเที่ยวแม่โจ้#พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
28 กันยายน 2566     |      63
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการฝึกอบรมด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2)
22 กันยายน 2566 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการฝึกอบรมด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) ภายใต้โครงการยกระดับ ฐานปฏิบัติการทางการศึกษาด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Innovation Platform) บนฐานทุนภูมิปัญญาและฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว และอาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะวิทยากร และนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ณ ห้องบรรยาย 427 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ในการนี้ คณะได้รับเกียรติจาก คุณอิ่มหทัย กันจินะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การพัฒนา ท้องถิ่นด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์” มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐานขององค์ความรู้ ต้นทุนของอุตสาหกรรม เมือง เศรษฐกิจ และ ย่านสร้างสรรค์ การขับเคลื่อน ทรัพย์สินทางปัญญา พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ การสั่งสมองค์ความรู้ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม อาทิ Case Study ย่านสร้างสรรค์เชียงใหม่ (Chiang Mai Creative City) ปี 2022 ตลอดจนการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย พร้อมด้วย คุณศุภชัย ใส่แปง และคุณสิราภรณ์ วิพันธุ์ศาสตร์ ผู้ก่อตั้ง Flowers You Can Eat ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเป็นผู้ประกอบการบนฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์: กรณีศึกษา Flowers You Can Eat” มีเนื้อหาสำคัญเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา อาทิ จุดเริ่มต้นในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาต่อยอดธุรกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งมีกิจกรรม workshop ให้นักศึกษาได้ทดลองการออกแบบ Products จากดอกไม้ชนิดต่าง ๆ บนฐานทุนเดิมให้เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้น และเป็นจุดเด่นของธุรกิจ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม นักศึกษาผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับความรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้แทนองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จของจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต #MJU#TDS#TDSMJU#TourismDevelopment#TIPTDSMJU #มหาวิทยาลัยแม่โจ้#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว#ท่องเที่ยวแม่โจ้
26 กันยายน 2566     |      64
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในกิจกรรมวันเปิดโลกการศึกษาและอาชีพ ณ โรงเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
[25.09.66] คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในกิจกรรมวันเปิดโลกการศึกษาและอาชีพ ณ โรงเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนผู้สนใจ ให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกในการประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อต่อไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio สมัคร Online และชำระค่าสมัคร : 1 - 30 กันยายน 2566 ดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ที่ www.tourism.mju.ac.th สมัครเรียนได้ที่ https://admissions.mju.ac.th #dek67 #มหาวิทยาลัยแม่โจ้#MJU #ToBiz#TDS#TDSMJU#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว#ท่องเที่ยวแม่โจ้#การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ#พัฒนาการท่องเที่ยวแม่โจ้ #tourismdevelopment
26 กันยายน 2566     |      51
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการฝึกอบรมด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566
15 กันยายน 2566 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการฝึกอบรมด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการยกระดับ ฐานปฏิบัติการทางการศึกษาด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Innovation Platform) บนฐานทุนภูมิปัญญาและฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร รองคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว และอาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว และอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับคณะวิทยากร และนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ณ ห้องบรรยาย 427 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว . ในการนี้ คณะได้รับเกียรติจาก คุณอิ่มหทัย กันจินะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การพัฒนา ท้องถิ่นด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์” มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐานขององค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ การสั่งสมองค์ความรู้ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ตลอดจนการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย . พร้อมด้วย คุณศุภชัย ใส่แปง และคุณสิราภรณ์ วิพันธุ์ศาสตร์ ผู้ก่อตั้ง Flowers You Can Eat ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเป็นผู้ประกอบการบนฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์: กรณีศึกษา Flowers You Can Eat” มีเนื้อหาสำคัญเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา อาทิ จุดเริ่มต้นในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาต่อยอดธุรกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งมีกิจกรรม workshop ให้นักศึกษาได้ทดลองการออกแบบธุรกิจจากดอกไม้ชนิดต่าง ๆ ที่สามารถเป็นจุดเด่นของธุรกิจ . หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม นักศึกษาผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับความรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้แทนองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จของจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต #MJU #TDS #TDSMJU #TourismDevelopment #TIPTDSMJU #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #คณะพัฒนาการท่องเที่ยว #ท่องเที่ยวแม่โจ้
18 กันยายน 2566     |      64
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
[12.09.66] คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมวินทรีซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ #MJU#TDS#TDSMJU#TD#TourismDevelopment #มหาวิทยาลัยแม่โจ้#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว#ท่องเที่ยวแม่โจ้#พัฒนาการท่องเที่ยวแม่โจ้ #พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
13 กันยายน 2566     |      48
คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย “วิถีช้าง วิถีธรรมชาติ วิถีสมุนไพร”
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย “วิถีช้าง วิถีธรรมชาติ วิถีสมุนไพร” โดยมี ผู้บริหาร บุคลากรกรม ฯ และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในการนี้ อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช ได้ร่วมนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบนฐาน มรดกภูมิปัญญาของพื้นที่ พร้อมกันนี้ คณะฯ ได้บรรจุศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยไว้ในรายการ การฝึกสหกิจของนักศึกษา#MJU#TDS#TDSMJU#TourismDevelopment#มหาวิทยาลัยแม่โจ้#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว#ท่องเที่ยวแม่โจ้
4 กันยายน 2566     |      94
คณะพัฒนาการท่องเที่ยวจัดการประชุมบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3/2566และ มอบรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดการประชุมบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3/2566 ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการมอบรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักวิจัย เป็นแรงผลักดันให้นักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีนักวิจัยที่ได้รับคัดเลือก ดังนี้ 1) นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น “ด้านการตีพิมพ์” ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง 2) นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น “ด้านทุนวิจัย” ได้แก่ อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ #MJU#TDS#TDSMJU #TourismDevelopment #มหาวิทยาลัยแม่โจ้#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว#ท่องเที่ยวแม่โจ้
30 สิงหาคม 2566     |      98
ทั้งหมด 15 หน้า