คณะพัฒนาการท่องเที่ยวจัดโครงการเสียงสะท้อนจากศิษย์สู่อาจารย์ ผสานปัญญาพัฒนาตน

ปรับปรุงข้อมูล : 16/9/2563 11:43:16     ที่มา : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7

กลุ่มข่าวสาร :

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการเสียงสะท้อนจากศิษย์สู่อาจารย์ ผสานปัญญาพัฒนาตน (กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2563) สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสุวรรณ 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เป็นประธานให้การเปิดโครงการ

ข่าวล่าสุด