คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 พร้อมทั้ง จัด Km การแชร์เอกสารในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(erp)

ปรับปรุงข้อมูล : 16/9/2563 14:01:20     ที่มา : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3

กลุ่มข่าวสาร :

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 พร้อมทั้ง จัด Km การแชร์เอกสารในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(erp) ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสุวรรณ 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด