คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
School of Tourism Development, Maejo University

22 กันยายน 2566 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการฝึกอบรมด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) ภายใต้โครงการยกระดับ ฐานปฏิบัติการทางการศึกษาด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Innovation Platform) บนฐานทุนภูมิปัญญาและฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว และอาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะวิทยากร และนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ณ ห้องบรรยาย 427 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
.
ในการนี้ คณะได้รับเกียรติจาก คุณอิ่มหทัย กันจินะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การพัฒนา ท้องถิ่นด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์” มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐานขององค์ความรู้ ต้นทุนของอุตสาหกรรม เมือง เศรษฐกิจ และ ย่านสร้างสรรค์ การขับเคลื่อน ทรัพย์สินทางปัญญา พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ การสั่งสมองค์ความรู้ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม อาทิ Case Study ย่านสร้างสรรค์เชียงใหม่ (Chiang Mai Creative City) ปี 2022 ตลอดจนการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย
.
พร้อมด้วย คุณศุภชัย ใส่แปง และคุณสิราภรณ์ วิพันธุ์ศาสตร์ ผู้ก่อตั้ง Flowers You Can Eat ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเป็นผู้ประกอบการบนฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์: กรณีศึกษา Flowers You Can Eat” มีเนื้อหาสำคัญเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา อาทิ จุดเริ่มต้นในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาต่อยอดธุรกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งมีกิจกรรม workshop ให้นักศึกษาได้ทดลองการออกแบบ Products จากดอกไม้ชนิดต่าง ๆ บนฐานทุนเดิมให้เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้น และเป็นจุดเด่นของธุรกิจ
.
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม นักศึกษาผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับความรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้แทนองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จของจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต
.
#MJU #TDS #TDSMJU #TourismDevelopment #TIPTDSMJU
#มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #คณะพัฒนาการท่องเที่ยว #ท่องเที่ยวแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 26/9/2566 14:41:14     ที่มา : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 64

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ บิดาของ อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา
[30.11.66] คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร รองคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมทั้งบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ คุณพ่อไพบูลย์ ลีละพัฒนา บิดาของ อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งศพสวดบำเพ็ญกุศล ณ ศาลา 6 วัดลัฏฐิวัน(พระนอนขอนตาล) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำหนดการณาปนกิจศพ ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น. #MJU#TDS#TDSMJU#TD #TourismDevelopment #มหาวิทยาลัยแม่โจ้#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว #ท่องเที่ยวแม่โจ้
30 พฤศจิกายน 2566     |      22
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในโครงการวันแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมป์
[03.11.66] คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในโครงการวันแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมป์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนผู้สนใจ ให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกในการประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อต่อไป ดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ที่ www.tourism.mju.ac.th สมัครเรียนได้ที่ https://admissions.mju.ac.th #มหาวิทยาลัยแม่โจ้#MJU #ToBiz#TDS#TDSMJU#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว#ท่องเที่ยวแม่โจ้#การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ#พัฒนาการท่องเที่ยวแม่โจ้ #tourismdevelopment
3 พฤศจิกายน 2566     |      113